Send Mail English Polish
Gildia - deliveries of Special-Purpose Equipment

Specjalistyczny sprzęt pomiarowo-badawczy, Urząd Dozoru Technicznego, Warszawa

W roku 2009 zrealizowaliśmy projekt oparty na wyposażeniu Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie w specjalistyczny sprzęt służący do pomiarów i badań. W ramach przedsięwzięcia dostarczyliśmy urządzenia wykorzystywane przez inspektorów dozoru technicznego: dalmierze laserowe, detektory gazów, urządzenia wykorzystywane do pomiaru różnych wielkości (multimetry, manometry i mierniki cyfrowe) oraz mechaniczne i elektroniczne sekundomierze oraz elektroniczne wagi hakowe i tachometry.