Send Mail English Polish
Gildia - deliveries of Special-Purpose Equipment

Wyposażenie centrów kształcenia w sprzęt do nauki zawodu, MEN

W latach 2006 i 2007/2008 Gildia Sp. z o.o. zrealizowała projekty mające na celu wyposażenie centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych. Przedmiotem dostaw było dostarczenie różnorodnego sprzętu do dziesiątek szkół zawodowych na terenie Polski, uruchomienie urządzeń oraz przeprowadzenie szkoleń z obsługi użytkowania. Skomplikowany charakter projektu polegał na szerokim zakresie dostarczanego sprzętu. Niejednokrotnie chodziło o ciężkie i wielkie specjalistyczne maszyny do nauki różnych zawodów, od technika elektronika, technika elektryka, piekarza, cukiernika, murarza, montera elektryka, przez mechanika, operatora maszyn leśnych, blacharza, fotografa, pszczelarza, fryzjera aż po technika telekomunikacji, technika mechatronika, technika analityka i górnika eksploatacji podziemnej. Dostarczone wyposażenie pozwala na zdobywanie praktycznych umiejętności zawodowych osobom uczęszczającym do placówek edukacyjnych objętych kontraktem.