Send Mail English Polish
Gildia - deliveries of Special-Purpose Equipment

Symulator lotu, PWSZ w Chełmie

W maju 2012 roku Gildia Sp. z o.o. dostarczyła do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie symulator lotu FNTP-II MCC. Urządzenie to zgodne jest z warunkami określonymi w JAR-FSTD A, spełniającymi wymagania do symulatorowego szkolenia personelu lotniczego w zakresie: IR (A), IR (A-ME), MCC, MCC (I), Jet Familiarization.