Send Mail English Polish
Gildia - deliveries of Special-Purpose Equipment

Symulator sytuacji powietrznej

W 2009 roku dostarczyliśmy we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej i Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie symulatory sytuacji powietrznej do 5 Ośrodków Dowodzenia i Naprowadzania: w Warszawie, Dęblinie, Poznaniu, Bydgoszczy i Krakowie.

Symulator sytuacji powietrznej imituje stanowiska pracy nawigatorów naprowadzania i przeznaczony jest do prowadzenia szkolenia oraz treningu w praktycznym naprowadzaniu samolotów bojowych w oparciu o imitowaną sytuację powietrzną maksymalnie zbliżoną do sytuacji realnej. Służy do szkolenia kandydatów na nawigatora naprowadzania oraz do prowadzenia treningów praktycznych nawigatorów naprowadzania w celu utrzymania oraz podniesienia poziomu wyszkolenia praktycznego.