Send Mail English Polish
Gildia - deliveries of Special-Purpose Equipment

Pracownia CNC, ZST Poniatowa

We współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej dostarczyliśmy do szkół sprzęt do nauki obróbki ze skrawaniem. Dostawy odbyły się w dwóch projektach i obejmowały swoim zasięgiem teren województwa lubelskiego oraz całej Polski.

W ramach zamówienia dostarczono i zamontowano sprzęt oraz przeszkolono nauczycieli w zakresie aktywnej nauki programowania CNC. Pracownia składa się z 12 komputerów zespolonych w sieć z zainstalowanym specjalistycznym oprogramowaniem EMCO WinNC, EMCO 3D–View Frezowanie, EMCO 3D–View – Toczenie, EMCO WinCAM oraz pulpitami sterującymi z modułem SINUMERIK 810/840D. Zainstalowano i uruchomiono również tokarkę sterowaną numerycznie SLT 0400.