Send Mail English Polish
Gildia - deliveries of Special-Purpose Equipment

Stanowiska do badań odporności ogniowej, ITB

W 2010 r. Gildia Sp. z o.o. podpisała umowę z Instytutem Techniki Budowlanej na dostawę czterech stanowisk do badań odporności ogniowej. Kontrakt prowadzony jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W skład stanowisk wchodzą unikalne w swoich rozmiarach i funkcjonalności piece badawcze, AKPiA, ruchome okapy, sprzęt do opomiarowania badanych próbek, sprzęt transportowy, sprzęt obserwacyjny oraz wzorce, sprzęt kalibracyjny wraz z opracowaniem procedur kalibracji/wzorcowania przyrządów pomiarowych zgodnych z normami oraz zaakceptowanych przez Polskie Centrum Akredytacji. Projekt obejmuje również wszelkie towarzyszące prace budowlane łącznie z zaprojektowaniem fundamentów i rurarzem pod posadzkowym odprowadzającym spaliny do oczyszczalni. Dostarczane piece zasilane są gazem ziemnym, a ich łączna moc wynosi ponad 38 MW. Piece prowadzone są w trybie automatycznym lub ręcznym co daje pełną swobodę operatorowi. Same piece jak i dostarczane bogate wyposażenie dodatkowe pozwala na przeprowadzenie szeregu badań zgodnych z normami. Zapewniony został również pełny monitoring badań zarówno parametrów prowadzenia pieca, opomiarowania próbek jak i monitoring wizyjny na zewnątrz i wewnątrz komór badawczych.

W trzecim kwartale 2011 r. oddano do użytkowania dwa z czterech stanowisk badawczych. W niedługim czasie laboratorium ITB uzyskało akredytację PCA na prowadzenie badań z użyciem dostarczonych stanowisk. Pozostałe stanowiska zostaną oddane do użytkowania w bieżącym roku.