Send Mail English Polish
Gildia - deliveries of Special-Purpose Equipment

Pracownie ślusarskie

W latach 2006 i 2008 zrealizowaliśmy podzielony na dwa etapy projekt dostaw sprzętu dydaktycznego do ponad 60 placówek edukacyjnych na terenie Polski. Dostawy obejmowały dostarczenie urządzeń pomocnych przy kształceniu uczniów w zawodzie ślusarz takich jak: stoły ślusarskie, prasy ręczne, wiertarki stołowe, zaginarki krawędziowe oraz zestawy narzędzi pomiarowych i traserskich. Realizacja projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej odbywała się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.