Send Mail English Polish
Gildia - deliveries of Special-Purpose Equipment

Automatyczny system mobilnego monitoringu hałasu, GIOŚ

W 2010 roku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ogłosił przetarg na „Zakup automatycznego systemu mobilnego monitoringu hałasu”, który w 2011 roku wygrała          Gildia Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia była dostawa 21 sztuk specjalnie przystosowanych pojazdów, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt służący do pomiaru różnego rodzaju hałasu: przemysłowego, lotniczego, drogowego oraz kolejowego. Firma Gildia zrealizowała projekt, który obejmował adaptację specjalnie wyprodukowanych i dostosowanych do wymogów GIOŚ samochodów wyposażonych w mierniki hałasu, kamerę, stację pogodową oraz sprzęt komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem. 21 mobilnych stacji dostarczono do 16 Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska w całej Polsce. Od lipca 2011 roku Inspektoraty Ochrony Środowiska we wszystkich województwach wykorzystują mobilne stacje w swojej pracy.