Send Mail English Polish
Gildia - deliveries of Special-Purpose Equipment

Symulator sytuacji powietrznej, MON i WSOSP w Dęblinie

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie w 2007 r. powierzyła spółce Gildia wykonanie symulatora sytuacji powietrznej. Zadanie zrealizowano zgodnie z podpisaną umową i symulatory zostały dostarczone oraz zainstalowane w kilku lokalizacjach na terenie całego kraju. Przyjazny interfejs użytkownika oraz możliwość wprowadzania różnych konfiguracji parametrów i zestawienia osób ćwiczących sprawiły, że prowadzący mają możliwość łatwej i szybkiej realizacji ćwiczeń oraz wprowadzania zmian podczas ich przeprowadzania. W ramach symulatora zapewniono łączność pomiędzy ćwiczącymi w dowolnej konfiguracji. Zainstalowano również moduły zapewniające pełny zapis przebiegu ćwiczeń zsynchronizowany z korespondencją głosową w celu późniejszej analizy i omówienia popełnionych błędów.