Send Mail English Polish
Gildia - deliveries of Special-Purpose Equipment

Kontrakt z Instytutem Techniki Budowlanej

Gildia podpisała z Instytutem Techniki Budowlanej kontrakt na dostawę pieców do badań odporności ogniowej. Kontrakt jest realizowany we współpracy z partnerami działającymi w zakresie budowy pieców przemysłowych oraz szeroko rozumianych technik pomiaru. Termin jego realizacji ubiega w 2012 roku.