Send Mail English Polish
Gildia - deliveries of Special-Purpose Equipment

Dostawa symulatora lotu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Chełm

Jesienią 2011 roku Gildia podpisała umowę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie na dostawę symulatora lotu FNTP-II MCC. W ramach kontraktu w 2012 roku zapewniona została dostawa i montaż urządzenia zgodnego z warunkami określonymi w JAR-FSTD A, spełniającego wymagania do symulatorowego szkolenia personelu lotniczego w zakresie: IR (A), IR (A-ME), MCC, MCC (I), Jet Familiarization.