Send Mail English Polish
Gildia - deliveries of Special-Purpose Equipment

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego          I Stopnia

Gildia Sp. z o.o. w październiku 2012 roku uzyskała Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dokument ten potwierdza pełną zdolność Spółki do zapewnienia ochrony informacji niejawnych, do których dostęp jest ograniczonay na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych. Uzyskanie Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego pozwoli na rozszerzenie zakresu działalności Spółki i świadczenie usług wyższej jakości w stosunku do podmiotów, które ze względu na charakter swojej działalności (przedmiot realizowanych zadań) muszą współpracować z podmiotami certyfikowanymi. Świadectwo usprawnia również współpracę ze służbami bezpieczeństwa przy realizacji innych kontraktów.

Dzięki potwierdzeniu zdolności do ochrony informacji niejawnych możliwe staną się realizacje kontraktów, których przedmiot umowy obejmuje przetwarzanie takich informacji lub dostęp do nich niezbędny jest ze względu na charakter realizowanej umowy. Należy przy tym podkreślić wysoki stopień uzyskanego świadectwa, które każdego roku otrzymuje niewiele firm w Polsce.

Świadecto jest dokumentem międzynarodowym, uznawanym na podstawie bilateralnych umów międzynarodowych (odpowiedniki: First Level Facility Security Clearance, Sicherheitsbescheid für Einrichtungen, Autorisation de sécurité de l'établissement, Habilitación de Seguridad del Establecimiento, Abilitazione di Sicurezza di Persone Giuridiche, Certificação de Segurança Indústrial).

 

http://bip.abw.gov.pl/portal/bip/73/148/BEZPIECZENSTWO_PRZEMYSLOWE.html