Send Mail English Polish
Gildia - deliveries of Special-Purpose Equipment

Dostosowujemy istniejące na rynku produkty
do konkretnych potrzeb klientów

Gildia Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w 1995 roku i początkowo zajmowała się kompleksowym projektowaniem i wyposażeniem zakładów zbiorowego żywienia. Pierwsza siedziba Spółki mieściła się przy ulicy Złotej 2 w Lublinie. Od 2000 roku firma poszerzyła swoją działalność widząc potrzeby rynkowe, szczególnie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W miarę rozwoju Spółki koniecznym stała się zmiana siedziby firmy, która do 2008 roku funkcjonowała przy ulicy Rudnickiej 26. Od tego czasu Gildia mieści się przy ulicy Dworskiej 15B i obecnie główną gałęzią działalności firmy jest kompleksowa realizacja projektów techniczno-konsultingowych głównie w dziedzinach elektroniki, elektromechaniki i informatyki.

W historii działalności firmy zrealizowanych zostało wiele projektów z zakresu wyposażenia placówek administracji publicznej w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie. Projekty te miały na celu modernizację infrastruktury technicznej oraz podniesienie jakości usług skierowanych do społeczeństwa.

Nasze usługi skupiają się wokół:

handlu,

projektowania,

doradztwa,

stosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych.