Send Mail English Polish
Gildia - deliveries of Special-Purpose Equipment

Wybrane pozycje finansowe z rachunku zysków i strat (w zł)

 

  Przychody netto ze sprzedaży  Przychody finansowe  Zysk (strata) netto
01.01. - 31.12. 2006  16 614 021,91 7 320,35  5 094 365,24
01.01. - 31.12. 2007 2 998 948,27 3 456 034,43  84 462,04
01.01. - 31.12. 2008 23 705 765,07 1 828 396,65  2 806 684,13
01.01. - 31.12. 2009 7 793 324,95 232 937,32  980 659,16
01.01. - 31.12. 2010 1 388 601,02  2 476 880,65 12 190,84
01.01. - 31.12. 2011 14 510 870,82 11 437,55 271 078,53
01.01. - 31.12. 2012 11 650 486,00 2 871 001,00 -461 582,00