Send Mail English Polish
Gildia - deliveries of Special-Purpose Equipment

Powiązanie spółek Gildia i Enerchan

Od września 2010 roku Gildia Sp. z o.o. powiązana jest z Enerchan Sp. z o.o. Gildia Sp. z o.o. posiada 30 % udziałów spółki Enerchan, której główną gałęzią działalności jest realizacja projektów budowlanych. Funkcję Prezesa Zarządu nowo utworzonej spółki Enerchan pełni Marcin Górnicki.