Send Mail English Polish
Gildia - deliveries of Special-Purpose Equipment

Dostawa sprzętu specjalistycznego

www.gildia.net.pl

Gildia jest niedużą firmą zajmującą się dużymi przedsięwzięciami polegającymi na dostawie sprzętu specjalistycznego na rynku zamówień publicznych. Firma działa od 1995 roku dostosowując zakres oferowanego sprzętu i usług do zmieniających się potrzeb zamawiających jednostek administracji publicznej, które to wynikają ze zmieniających się przepisów krajowych i międzynarodowych, uwarunkowań politycznych, potrzeb w danej dziedzinie usług administracji publicznej. Firma sprawnie wchodzi w porozumienia z dostawcami komponentów technologicznych – oprogramowania, elektroniki, usług specjalistycznych oraz maszyn i urządzeń, tworząc kompletną usługę polegającą na dostawie, instalacji i szkoleniu.

W związku z szybkimi zmianami, jakie zachodzą na rynku oraz potrzebami administracji publicznej, firma jest w stanie zapewnić kompletną realizację projektu i dostawy zgodnie z wymaganiami prawnymi i technicznymi klienta. Szybka umiejętność reakcji na wymagania zamawiających umożliwia zaoferowanie najkorzystniejszego rozwiązania dla zamawiającego.

Firma działa w różnych sferach administracji publicznej i oferuje tam kompleksowe rozwiązania. Mimo różnych wymagań technicznych i środowiskowych, w jakich działają zamawiający administracji publicznej, niektóre z ich potrzeb i oczekiwań są niezmienne. W ramach pozostałych wymagań firma potrafi dostosować się do przedstawionych przez klienta oczekiwań polegając na wiedzy i doświadczeniu pracowników, firm współpracujących i dostawców profesjonalnych w konkretnej dziedzinie i dla konkretnego zamówienia. Szeroki obraz rynku i elastyczne podejście do oferowanych rozwiązań i realizowanych projektów gwarantuje efektywność oraz najlepszy wybór klienta.